SABAR itu LEBIH BAIK bagimu....!


Hadis Ibn Umar R.A, "Seorang mukmin yang bergaul dengan orang ramai
dan bersabar di atas kesakitan yang timbul akibat pergaulan itu, adalah lebih baik daripada mukmin yang tidak bercampur dengan orang ramai dan
tidak sabar di atas kesakitan akibat pergaulan itu"
(Al-tirmizi 2507, Ibn Majah 4032)
Share This Post =)

Post a Comment

0 Comments